focazeytindali.org_logo
Güvenli ve adil gıda hareketi

Ark of Taste – Nuh’un Ambarı için gıda seçiliyor


focazeytindali_ark of taste_3Kaybolmaya yüz tutan gıdalarımız artık Nuh’un Ambarı’nda! Slow Food’un yok olmaya yüz tutmuş nadir gıdaların bir envanterini çıkardığı Nuh’un Ambarı (Ark of Taste) projesinin Türkiye faaliyetlerini Mutfak Dostları Derneği yürütecek.

Mutfak Dostları Derneği, Slow Food’un Balkan ülkelerinde gıda, sürdürülebilir kırsal kalkınma ve çevreyle ilgili faaliyet gösteren STK’larla ortaklaşa gerçekleştirildiği ESSEDRA projesinin Türkiye ortağı oldu. Dernek, proje boyunca Slow Food’un dünya genelinde yok olmaya yüz tutmuş nadir gıdaların bir envanterini çıkardığı Nuh’un Ambarı (Ark of Taste) çalışmasının Türkiye’deki faaliyetlerini yürütecek. Proje bitiminde, Türkiye’nin kültürel ve biyoçeşitlilik zenginliğini yansıtan, yok olma tehlikesi altında olan en az yüz gıda ürününün Nuh’un Ambarı kataloğuna dahil edilmesi ve kırsal alanların çevresel ve sosyo-ekonomik açıdan sürdürülebilir şekilde kalkınması hedefleniyor. 

focazeytindali_ark of taste_1Kısaca ESSEDRA Projesi
Aralık 2012’de başlayan “Balkanlar ve Türkiye’de Kırsal Alanlarda Çevresel ve Sosyo-Ekonomik Sürdürülebilir Kalkınma” nam-ı diğer Essedra projesi; gıda kalitesi, kırsal kalkınma ve tarım alanlarında çalışan STK’ların kapasitelerini geliştirerek AB uyum sürecine etkili şekilde katılmalarını hedefliyor. Proje boyunca kırsal alanlarda yok olmaya yüz tutmuş ve yöredeki insanların hayatlarında hem ekonomik hem de sosyal olarak önem teşkil eden gıda ürünleri haritalanıp, bu ürünlerin hayatta kalmalarını sağlayacak çalışmalar yapılıyor.

focazeytindali_ark of taste_4Proje Kapsamındaki Aday Ürünlerimiz
Bir diğer amaç da unutulmaya yüz tutmuş ve layıkıyla üretilmeleri son bulma eşiğindeki bize özgü ürünleri tescil ettirmek. Lezzetler diyarı ülkemizde tescil edilmesi gereken belki de dünyadaki toplam ürün miktarından daha fazla ürün çeşitliliği bulunuyor. Proje kapsamındaki aday ürünlerimizden bazıları ise; Kars Kaşarı, Kars Gravyeri, Divle Obruk Peyniri, Foça Karası Üzümü, Çamlıhemşin Karakovan Balı, Tarhana, Karabaş Otu, Çavuş Üzümü, Karalahana Üzümü, Vasilaki Üzümü, Kuntra Üzümü, Denizli Yanık Yoğurdu, Afyon Karın Tereyağı, Ezine Beyaz Peyniri, Çorum Kargı Peyniri, Leblebi, Kopanisti Peyniri ve Firik Bulguru.

focazeytindali_ark of taste_2Nuh’un Ambarına Hangi Ürünler Kabul Edilir?
Nuh’un Ambarı, Slow Food’un yok olma tehlikesi altındaki gıda biyoçeşitliliğini kataloglamak için yürüttüğü en önemli projesi. Nuh’un Ambarı listesinde yenilebilir bitki çeşitleri ve hayvan ırklarının yanı sıra işlenmiş ürünler (peynir, salam, ekmek, tatlılar vb.) de yer alıyor.

Aday gösterilen ürünlerin nitelikleri nasıl olmalı?
• Aday ürün mutlaka yerli türler(bitki çeşitleri, eko-türler, yöreye özgü hayvan ırkları), yabani türler ve işlenmiş ürünler kategorilerinden biri olmalı.
• Ürünler tat açısından benzerlerinden ayrılan bir kaliteye sahip olmalı.
• Ürünler belirli bir coğrafi bölge, ortak bellek, insan topluluğuve yerel gelenekler ile bağlantılı olmalı.
• Ürünler sınırlı miktarda üretilmeli.
• Ürünler yok olma tehlikesi altında olmalı.
Bu kuralları gözeterek, www.slowfoodfoundation.com/ark adresindeki adaylık formunu dolduran herkes bir ürünü aday gösterebiliyor. Adaylık başvurularını değerlendirmek ve araştırmaları desteklemek amacıyla akademisyenler, araştırmacılar, şefler ve üreticilerden oluşan ulusal Nuh’un Ambarı Komisyonları kuruluyor.

Mutfak Dostları Derneği
1991 yılında İstanbul’da kurulan Mutfak Dostları Derneği’nin başlıca ilkesi mutfak kültürüne hizmet etmektedir. Derneğin amaçları arasında mutfak kültürünü geliştirmek üzere eğitim çalışmaları yapmak ve eğitim yapan kuruluşlara yardımcı olmak, yurt içinde ve yurt dışında yeme-içme konularıyla ilgili gelişmeleri izlemek, bu tür çalışmaları özendirmek, yaymak ve sevdirmek gibi hedefler de yer almaktadır.
İletişim: 0216 506 17 39
www.mutfakdostlari.org.tr