focazeytindali.org_logo
Güvenli ve adil gıda hareketi

Hakkımızda

Slow Food Focazeytindali Yeryuzu Pazari_001Slow Food, tüm insanların gezegenimiz ve gıda üreticileri için iyi olan gıdaya ulaşabileceği ve tadını çıkarabileceği bir dünyayı amaçlayan küresel bir örgütlenmedir. Üye destekli ve kar gütmeyen bir kuruluş olan Slow Food, 1989 yılında fast food ve hızlı yaşamın yükselişine, yerel ve geleneksel gıdanın yok oluşuna bir tepki olarak, insanları yedikleri, gıdalarının nereden geldiği, tadı ve gıda seçimlerinin dünyanın geri kalanını nasıl etkilediği hakkında bilinçlendirmek amacıyla kurulmuştur.

Slow Food Focazeytindali Yeryuzu Pazari_002Slow Food kaliteli gıdaya erişebilmenin ve zevk almanın her insanın temel hakkı olduğuna ve zevki mümkün kılan biyoçeşitlilik mirasının, kültürün ve bilginin sürekli korunması gerektiğine inanır.

Slow Food dünya genelinde 100.000 üye, 1500 konvivium (yerel örgütlenmelerimiz), ve küçük ölçekli sürdürülebilir gıda üretimi yapan 2000 Terra Madre gıda topluluğundan oluşan bir ağa sahiptir. Projeleri ve aktiviteleri ile Slow Food 150 ülkede milyonlarca insana ulaşmaktadır.

Slow Food Focazeytindali Yeryuzu Pazari_003Misyonumuz

Slow Food iyi, temiz ve adil gıdayı savunur. İyi, sağlıklı ve lezzetli gıdayı; temiz, çevreye ve hayvanlara en az zarar verecek şekilde üretilmiş, adil ise, gıdayı üreten, işleyen ve dağıtanın emeğine saygı duymak anlamını taşımaktadır.

Slow Food biyolojik çeşitliliği savunur ve sürdürülebilir çevre dostu gıda üretim/tüketim sistemlerini teşvik eder, sorumlu tüketimi yaymak için duyu eğitiminin önemine inanır ve üreticiler ile türeticileri (bilinçli tüketici) kaliteli gıda aracılığıyla birbirine bağlamak için girişimlerde bulunur.

Slow Food Focazeytindali Yeryuzu Pazari_004Biyolojik çeşitliliği korumak

Slow Food geleneksel, sürdürülebilir ve kaliteli gıdayı, savunurken, tarımı ve üretimi tehdit eden işlenmiş gıda ve endüstriyel tarıma ve küresel pazarın kurallarına karşı biyolojik çeşitliliği savunur. Nuh’un Ambarı (Ark of Taste) ve Presidia projeleriyle (Slow Food Biyolojik çeşitlilik Vakfı tarafından desteklenen) ve Terra Madre ağı sayesinde, Slow Food bizim için çok değerli olan gıda mirasını korumayı amaçlar.. Özellikle Afrika’daki Bin Bahçe (Thousand Gardens) projesi gibi girişimler, biyolojik çeşitliliğin aynı zamanda yaşam kalitesinin artırılması, toplumların ve kültürlerin hayatta kalması anlamına geldiği güney yarımküredeki ülkeler için önem taşımaktadır.

Slow Food Focazeytindali Yeryuzu Pazari_005Terra Madre ağı

Slow Food tarafından 2004 yılında başlatılan ve gıda topluluklarını bir araya getiren Terra Madre ağı, gıda üretimine olan yaklaşımları dünyayı ve çevreyi koruyan küçük ölçekli çiftçilere, hayvan yetiştiricilerine, balıkçılara ve gıda esnafına görünürlük kazandırmayı hedefler. Ağ sayesinde üreticiler, akademisyenler, aşçılar, tüketiciler ve gençlik grupları bir araya gelerek sürdürülebilir bir gıda sistemi için güçlerini birleştirme şansını yakalamaktadırlar. Terra Madre ağı dünya çapında 150 ülkede gıda sistemini temelden değiştirmeyi amaçlayan, kişileri, yerel ya da küresel dernek ve STK’ları bir araya getirmektedir. Terra Madre ağı yerel, bölgesel ya da ulusal toplantıların yanı sıra her iki yılda bir Torino’da düzenlenen küresel bir toplantıyla bir araya gelmektedir.

Slow Food Focazeytindali Yeryuzu Pazari_006Tat eğitimi

Yetişkin ve çocuklar duyularını harekete geçirerek, gıdanın nereden geldiğini, nasıl ve kim tarafından üretildiğini bilerek, gıdanın kültürel ve sosyal önemini kavrayabilirler.

Slow Food’un eğitim projeleri gıdaya kültür ve şenlik öğelerini içeren bütünsel bir açıdan yaklaşmaları sebebiyle benzerlerinden ayrılmaktadır. Konvivium faaliyetleri üye olan ya da olmayan kişilere yerel gıdayı ve yerel üreticileri tanırken, tat atölyeleri ise gıda uzmanlarıyla gerçekleştirilen tadımlardır.

Slow Food aktif olduğu pek çok ülkede tüketicilerin gıda israfı konusundaki bilincini yükseltmek için çalışmaktadır. Mevcut küresel gıda üretimi 12 milyar insanın beslenmesine yetebilecek olsa da,  üretilen tüm bu gıdanın % 40’ı daha masaya gelmeden ziyan olmaktadır., masa. Slow Food’un yürüttüğü okul bahçeleri gibi girişimler sayesinde gençler kendi gıdalarını yetiştirme konusunda el becerisi kazanmaktadır.

2004 yılında Slow Food tarafından kurulan Gastronomi Bilimleri Üniversitesi (UNISG)  fen ve yemek kültürünü harmanlayan multidisipliner akademik programlar sunmaktadır. UNISG Slow Food’un akademi ve bilim dünyasının yenilik ve araştırmalarını, çiftçiler ve gıda üreticilerinin geleneksel bilgisiyle bir araya getirmesinin bir örneğidir.