focazeytindali.org_logo
Güvenli ve adil gıda hareketi

Slow Food Gıda Eğitimi


slow foodSlow Food, gıdanın, tarladan sofraya her yönü üzerine çalışmaya ve duyuları yeniden uyarıp terbiye etmeye dayalı yenilikçi lezzet eğitimini destekler. Bunu yaparken, insanların lezzet hafızasını genişletmeyi ve gıdanın kim tarafından nerede ve nasıl üretildiğini gözetir. Böylece yetişkinlerin ve çocukların günlük gıda seçimleriyle iyi lezzet arasında birliktelik ilişkisi kurmalarını ve gıdanın kültürel ve sosyal önemine saygı duymalarını sağlar.

 Slow Food’un eğitim projeleri; gıdanın anlamını haz, kültür ve eğlenceden geldiği görüşüne odaklanmış diğer birçok gıda eğitiminden farklıdır.

 Slow Food eğitimleri çeşitli ve çok geniş kapsamlı çevreleri -çocukları ve yetişkinleri, öğretmenleri, üyeleri ve kamuoyunu- içerir. Ve bu çevreler için çeşitli ve ayrılmaz parçası olarak okul bahçeleri, tadımlara rehberlik etme, çiftlik ziyaretleri, nesiller arası bilgi alışverişi, uygulamalı çalışma atölyeleri ve üreticilerle yemekler organize eder. Okullar ve yerel üreticilerle birlikte çalışır, uzman ve yazarlarla konferanslar düzenler ve ‘iyi, temiz ve adil’ gıdayı topluluğun tüm organizasyonlarında anlatır ve tanıtır.

 Slow Food eğitim projeleri gıdaya dair bilinirliği artırır ve toplumun çeşitli katmanlarındaki insanlar üzerinde gıda sorunları konusunda farkındalık uyandırır. Slow Food eğitim projeleriyle ilgili daha fazla bilgiye www.slowfood.com/education web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Gastronomi Bilimleri Üniversitesi (UNISG)

2004 yılında Slow Food tarafından kuruldu.  Üniversite birden çok bilim dalını ilgilendiren dersler sunar. Bu sayede beşeri bilimlerle fen bilimlerinin, iletişimle duyusal eğitimin, sınıf içi çalışmayla saha seminerlerinin birlikte yürütülmesiyle tüm dünyada ve İtalya’da gıdanın karmaşık ve disiplinler arası yönlerinin anlaşılmasını sağlar. Üniversite 9 yıl önceki resmi açılışından itibaren 60’dan fazla ülkeden 1.200 öğrenciye lisans, lisansüstü ve ustalık eğitimi olanakları sağlarken; 2013 yılından itibaren gıda artizanlığı konusunda yüksek stajyerlik (High Apprenticeship) derslerini başlatmıştır. Bu dersler ekmekçilik, pizzacılık, mayalandırma-demleme ustalığı ve peynir ustalığı başlıkları altında verilmektedir.

 Okul Bahçeleri

Okul bahçeleri; gıda, sürdürülebilirlik, biyoçeşitlilik ve çevreye duyarlılık konularında çocuklarla bağ kurmanın en önemli yoludur. Okullar, Slow Food’un tüm birliklerinin müdahil olduğu en önemli çalışma alanlarından biridir. 2012 yılı sonu verilerine göre Slow Food’un tüm dünyadaki bahçelerinin sayısı 1.500’den fazladır.

Çocuklar için Duyusal Eğitimler

Slow Food çocukların tüm duyularını kullanarak gıda kalitesinin farkına varmalarını ve seçimlerini bilinçli yapmalarını sağlar. Yaşamın erken yıllarındaki lezzet eğitimi çocuğun duyusal belleğine katkıda bulunur, böylece lezzetler ve alışkanlıklar tanımlanmış olur. Slow Food, duyusal eğitim programları yoluyla binlerce çocuğa ulaşır. Sadece  Avrupa’daki uluslararası organizasyonlarla 12.000’den fazla çocuğa, 350’den fazla okulda en az 50.000 öğrenciye ulaşılmaktadır.

Yetişkinler için tadım eğitimleri: Tadım Atölyeleri, dünyadaki tüm birliklerin en önemli organizasyonlarındandır ve Slow Food’un alametifarikası gibidir.

Saatler süren tema tadımları uzmanlar ve üreticiler rehberliğinde gerçekleştirilir. Bu atölyelerde üretim aşamaları ve ürünlerin gastronomik niteliklerinin içerikleri rehberler tarafından açıklanır. Tadım Atölyeleri uzmanların bilgisi ve doğrudan deneyimin birleşmesi sayesinde, gıdaya iç görülü ve multidisipliner bir yaklaşım sunar. Organizasyonların bazılarında ziyaretçiler Masters of Food’a katılma olanağı bulabilirler. Masters of Food; duyuları uyandırmaya ve eğitmeye dayalı eğitim kurslarıdır. Bu kurslar gıda üretim tekniklerini öğrenmeye ve tadım yapmaya yöneliktir. Amaçları profesyonelleri eğitmek değil, tüketicileri merak uyandırarak bilgilendirmek ve sorumlu tüketimi teşvik etmektir.